Onderzoek naar de grootste organisaties in Nederland

Axyla onderzoekt de omvang en de structruren van de grootste organisaties in Nederland en publiceert regelmatig overzichten van de grootste ondernemingen en non-profit organisaties.

Bestel de Nederlandse Top 500 of 2.500

Grote organisaties in Nederland

Veel organisaties maken deel uit van een groep. Groepen betreffen zowel ondernemingen als non-profit organisaties. De onderstaande figuur toont het aandeel van alle groepen in het totaal van alle organisaties in Nederland. In Nederland maakt 20% van alle organisaties met meer dan vijf werknemers deel uit van een groep. De moedermaatschappijen van deze organisaties bevinden zich in 7% van de gevallen buiten Nederland.

In de onderstaande tabel staat in welke sectoren de Nederlandse organisaties met meer dan 500 werknemers actief zijn, welk percentage van hen onderdeel is van een groep en welk percentage van hen onderdeel is van een organisatie waarvan het hoofdkantoor gevestigd is buiten Nederland.


Het percentage in de kolom 'Groep' en 'Buitenlands' is een percentage van de kolom 'Totaal'.

Axyla houdt onder meer de NAW-gegevens van alle voornoemde organisaties bij. Bovendien voorziet Axyla in analyses en rapportages.

Bestel de Nederlandse Top 500 of 2.500

Gebruik AxylaInsight voor het verkrijgen van gedetailleeerde  informatie over organisaties en groepen in Nederland (klik hier) !