Onderzoek naar de grootste organisaties in Nederland

Gebruik AxylaInsight voor het verkrijgen van gedetailleeerde informatie over organisaties en groepen in Nederland !
(klik hier voor een gratis proefabonnement)

Axyla onderzoekt de omvang en de structruren van de grootste organisaties in Nederland en publiceert regelmatig overzichten van de grootste ondernemingen en non-profit organisaties.

Grote organisaties in Nederland

Veel organisaties maken deel uit van een groep. Groepen betreffen zowel ondernemingen als non-profit organisaties. De onderstaande figuur toont het aandeel van alle groepen in het totaal van alle organisaties in Nederland. In Nederland maakt 20% van alle organisaties met meer dan vijf werknemers deel uit van een groep. De moedermaatschappijen van deze organisaties bevinden zich in 7% van de gevallen buiten Nederland.

Axyla houdt onder meer de NAW-gegevens van alle voornoemde organisaties bij. Bovendien voorziet Axyla in analyses en rapportages.

Gebruik AxylaInsight voor het verkrijgen van gedetailleeerde informatie over organisaties en groepen in Nederland !
(klik hier voor een gratis proefabonnement)

Top 30 of Nederlandse organisaties
- Bosbouw & Papier


terug

Monique Bollen M. Tipker Mr. R.F. (Rob) van den Bergh Mr. R.H.J. (Ron) Bosch Mr. S.C. Huibers Mr. A.F. Tulp Mr. J.M. Dobby H. Kisjes R. de Jongh J.M. Boshuizen J.L. Scheel M. Dammers P.C.W. van Pinxteren R. Willems ing. E. de Vries J. Wijnands J. Andriolo T.C. Hulshof Chris Brown C. Tormene J. Mommers F. Smeets Mr.Drs. L.C. (Elco) Brinkman J. Franssen Mr. T.H.J. (Tjibbe) Joustra Dr. M.J.L. (Marius) Jonkhart H. (Hans) Wiegel M. Hoogstede S. Feenstra Ir. S.D. de Bree E.C.P. Vervoort J.H. Muller S. Aurstad E. (Erik) van Haren J. Ruijters Conny Moonen M. (Monique) Slungers L. (Lia) Broenen S. (Sylvie) Leegstraten H. Huizing P. Dungen J. Wassink W. Hörmanseder W. Hörmanseder D. Kirchknopf A. Steinkellner C.W. Voltman S. (Simone) Wenneker A. Otten J. Nieuwenhuis Ir. G.W. Broens D.J. (Jan) Stronks T. (Theo) Oppers C.A. (Coen) Klawer Bas Gehlen Tjeu Sniekers Ing. H.P. (Henk) van Houtum MBA H.P. van Houtum P. Verdam J. Zandbergen J. Gast M. Kruseman J. Reiner A.J. Reijnvaan A.P. Plass J.I. (Hans) Beek M.A. (Ria) van Mierle G.H. (Martine) Pauw J.G. Metz P.R. Berghuis A.J. Pothof RA P.H. Heerema H. Kroes C. Wareman R. Landkroon G. Eertink J. Thalen R.D. Hubregtse J.O.A. (John) Bubberman RA A.M. Gruyters Dr. H.G. Schotman J.O.A. Bubberman W. Christiaans J. Haanen J.H.R. Westendorff J. van den Brand John Kop Peter Wirtz F. Goes J. (John) Koudijzer P.M.B. de Valk G. de Veij J.W. Cramer G.C. Booij G. Bulten G. Blouw K. Herder K. Herder R.B.M. Heijmerink D.J. (Dirk) Houtveen M.H. (Ria) Sturkenboom J. (Jens) Brusgaard