Onderzoek naar de grootste organisaties in Nederland

Gebruik AxylaInsight voor het verkrijgen van gedetailleeerde informatie over organisaties en groepen in Nederland !
(klik hier voor een gratis proefabonnement)

Axyla onderzoekt de omvang en de structruren van de grootste organisaties in Nederland en publiceert regelmatig overzichten van de grootste ondernemingen en non-profit organisaties.

Grote organisaties in Nederland

Veel organisaties maken deel uit van een groep. Groepen betreffen zowel ondernemingen als non-profit organisaties. De onderstaande figuur toont het aandeel van alle groepen in het totaal van alle organisaties in Nederland. In Nederland maakt 20% van alle organisaties met meer dan vijf werknemers deel uit van een groep. De moedermaatschappijen van deze organisaties bevinden zich in 7% van de gevallen buiten Nederland.

Axyla houdt onder meer de NAW-gegevens van alle voornoemde organisaties bij. Bovendien voorziet Axyla in analyses en rapportages.

Gebruik AxylaInsight voor het verkrijgen van gedetailleeerde informatie over organisaties en groepen in Nederland !
(klik hier voor een gratis proefabonnement)

Top 30 of Nederlandse organisaties
- Mijnbouw


terug

W. (Wilma) van de Boel M. (Ruud) Hellegering J. van Hee I. Mes F.W.J. Aendekerk A.R. van der Steldt S. van Rookhuizen M. van Stralen P.J. Snoep P. Boonen H. Hermans B. Hermans E.H. Dijkstra L.A.A.M. Gerard D. (Durk) van Tuinen H.O. Barge T. Kluitman J.W. van der Kamp A. Heuvelman E.C. Gonez J.P. van der Linden G.M. Nijsse J. de Boer C.J. van de Graaf G. Braam E.J.G. Schipper J. van Rijn D. Snippe B. Lieftink F.H.M. Jansen RA G.B.M. Mattijssen W.R.H. van der Meer A.J. Schaap D.H.W. Bohrmann D.H.W. Bohrmann Y. (Yvonne) Dekker-de Groot J.A. Stafford C.J. van de Graaf S.P.G. Kobesen J.D. Koopmans C. van der Klink P.J. (Peter) van Huis H. de Vries G.W. Veelen J. Wolff R. Thain P.H.L.M. Gijsen H.L.L.M. van Roosmalen A.H.H. Baardemans J.H.C.M. Meier Nolte A. van Ballegooy E. Reidinga C. Goudriaan A. Stroetinga H.W.M. de Beijer H. Janssen