Onderzoek naar de grootste organisaties in Nederland

Gebruik AxylaInsight voor het verkrijgen van gedetailleeerde informatie over organisaties en groepen in Nederland !
(klik hier voor een gratis proefabonnement)

Axyla onderzoekt de omvang en de structruren van de grootste organisaties in Nederland en publiceert regelmatig overzichten van de grootste ondernemingen en non-profit organisaties.

Grote organisaties in Nederland

Veel organisaties maken deel uit van een groep. Groepen betreffen zowel ondernemingen als non-profit organisaties. De onderstaande figuur toont het aandeel van alle groepen in het totaal van alle organisaties in Nederland. In Nederland maakt 20% van alle organisaties met meer dan vijf werknemers deel uit van een groep. De moedermaatschappijen van deze organisaties bevinden zich in 7% van de gevallen buiten Nederland.

Axyla houdt onder meer de NAW-gegevens van alle voornoemde organisaties bij. Bovendien voorziet Axyla in analyses en rapportages.

Gebruik AxylaInsight voor het verkrijgen van gedetailleeerde informatie over organisaties en groepen in Nederland !
(klik hier voor een gratis proefabonnement)

Top 30 of Nederlandse organisaties
- Water, Gas & Licht


terug

J. Kamphorst Daphne Pit Drs. A. (Arthur) Linssen J. Kooiman A.J. Florie Prof.Dr. P.W. (Piet) Moerland Dr. J.V.H. (Harry) Pennings Ir. W.K. (Kees) Wiechers Drs. R. (Rob) Pieterse Drs. G.H.B. Verberg Prof.dr. L. (Lense) Koopmans Prof.Dr. P. (Pieter) Bouw M. (Marinus) Minderhoud Mr. J.H. (Jacques) Schraven Drs. G. (Gerrit) Ybema P.F. Creteur S.N. Landsman Ir. D. (David) Luteijn ir. P.G. Boerma Drs. W.A. (Willem) Keus RA W.F. (Willem) van der Grinten Sander van Keulen A. (Anneke) Rippen G. (Geuje) van Dijk Drs. G. (Gerrit) Stoffelsen RA Drs. C. Bozelie Mr. S.J.M. Roelofs Ir. E.G.H. Vreedenburgh H. (Hans) Berkhout A.A. Beelen B.R.J. Hoogwout R. Berger G.J. van Nuland R. (Rein) Berger Drs. P.J. (Peter) Groenenboom Drs. F.J.M.C.G. Tummers Drs. C.P. (Ella) Vogelaar mr. M.A.P.C. (Maus) van Loon G. Boon J.F.M. (Joost) van Dijk Hendrik-Jan Smaal Drs. L.N. (Nicolette) van Leeuwen Drs. A.T. (Bram) Janssens Freek Dekkers Ir. D. (David) Luteijn P. (Peter) Vermaat Henk de Kraa Ger Vogelesang Brigitte van den Eijnden Drs. T.C. Edel RA Ir. A.J.W.  de Waal Malefijt L.M.  Valstar W.  Boonsma B. Alphenaar W. Nomen I. Blom Ir. G.N. (Gerrit) Kok Drs. J.F. (Fokko) van Duyne Drs. C. Griffioen RA Drs. Th.A.J. (Dorine) Burmanje Dr.Ir. A.W. (Aad) Veenman Drs. J.F.T. Vugts Ir. L. (Leo) van der Kemp A.G. Wiegman W.C. Terpstra H. (Hans) van der Plas J.A.J. Leeman G. Starmans C.W. Joossens M. van der Borst S.C. Ridder Drs. A.P. Jobse R. Joziasse T.C. Hulshof P.H. van Os G.E. Valster J.B. Slothouwer drs. D.G. (Dinette) Born RA Arjen Vissers