Onderzoek naar de grootste organisaties in Nederland

Gebruik AxylaInsight voor het verkrijgen van gedetailleeerde informatie over organisaties en groepen in Nederland !
(klik hier voor een gratis proefabonnement)

Axyla onderzoekt de omvang en de structruren van de grootste organisaties in Nederland en publiceert regelmatig overzichten van de grootste ondernemingen en non-profit organisaties.

Grote organisaties in Nederland

Veel organisaties maken deel uit van een groep. Groepen betreffen zowel ondernemingen als non-profit organisaties. De onderstaande figuur toont het aandeel van alle groepen in het totaal van alle organisaties in Nederland. In Nederland maakt 20% van alle organisaties met meer dan vijf werknemers deel uit van een groep. De moedermaatschappijen van deze organisaties bevinden zich in 7% van de gevallen buiten Nederland.

Axyla houdt onder meer de NAW-gegevens van alle voornoemde organisaties bij. Bovendien voorziet Axyla in analyses en rapportages.

Gebruik AxylaInsight voor het verkrijgen van gedetailleeerde informatie over organisaties en groepen in Nederland !
(klik hier voor een gratis proefabonnement)

Top 30 of Nederlandse organisaties
- Investerings- & Participatiemaatschappijen


terug

Prof. Dr. Ir. H.P. (Pieter) Klapwijk Wim van Elswijk Ir. J. (Joost) Neeus G. Vrijs H.J. (Henk) Riemens Paul Hendriks A. Schuurman Drs. E.M.G.L. (Emiel) van Dommelen RA W. Maurits A.J.F.M. Hessing E.T. (Ed) van Dijk Bart Devos Jos Jager Wilem Elemans Jan Pieter de Graaf Drs. J.M.H. (Jack) Hoven L.A.P. (René) Mulder Drs. A.V. Koekkoek C.M. (Christien) Smuling Drs. J.A. (Jeroen) Venneker RA M.C. Dubois J. Moerkerken Drs. M.R.J. (Rini) van Zeeland RA Ton Lahaije Hadewych Cels Coen Binnerts Drs. H.V. (Hein) Hoogduin RA Andreas Ezinga F. (Fleur) Groenendijk RA C.J.W.M. van der Eijk RA J.H. Beelen RA Drs. L.J. (Ludo) Wijngaarden M.C.M. Arons RA J.E. (Jan) de Vries Hans van der Kooij C.L.A. (Cees) Janssen RA RV M.I.J. van Doorn RA L.D.W.G.A. (Lennard) van Ekris Ing. B.H.J. van Dijk RA Drs. G.J.W. (Govert) Brasser RA F.A. van Bezooijen RA Drs. S.P.M. Bliemer RA Drs. M. van den Berg RA Drs. S.T.M. Bakker-Zeestraten RA E.J. Roos RA Drs. H.J.A. Marsman RA